Alive To God – Daily Thought

dw16jan17


ENGLISH

Deuteronomy 33:25

‘As your days, so shall your strength be.’

 • The Lord will give you the strength that you need.
 • Each day He comes to empower and enable us.
 • Don’t just rely on your own ability.
 • Rest and lean on the strength that He gives you today.

Prayer: Lord, thank You for this new day and this new week. I choose to receive Your strength into my life. May I walk as one who is strengthened by the Lord Himself! Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Deuteronòmium 33:25b

‘…., en jou sterkte soos jou dae.’

 • Die Here sal jou die krag gee wat jy nodig het.
 • Hy kom elke dag om ons te versterk en bekwaam te maak.
 • Moenie net op jou eie bekwaanheid staatmaak nie.
 • Rus en steun op die krag wat Hy jou vandag gee.

Gebed: Vader, dankie vir hierdie nuwe dag en hierdie nuwe week. Ek kies om U krag in my lewe te ontvang. Mag ek lewe soos een wie deur die Here Homself versterk is! Amen.

 

www.alivetogod.com

SPANISH

Deuteronomio 33:25

“¡Que dure tu fuerza tanto como tus días!”

 • El Señor te dará toda la fuerza que necesites.
 • Cada día nos fortalecerá y capacitará.
 • No te fíes solo de tu propia habilidad.
 • Descansa y apóyate en la fuerza que Él te da cada día.

Oración: Quiero recibir tu fuerza en mi vida. Ayúdame a caminar como alguien que ha sido fortalecido por el mismísimo Señor!

 

www.alivetogod.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s