Alive To God – Daily Thought

ENGLISH

2 Samuel 22:4

‘I call upon the LORD, who is worthy to be praised, and I am saved from my enemies.’

 • This verse is part of David’s ‘song of deliverance’.
 • The Lord wants to give you your own song of deliverance.
 • He is worthy of all our praise, glory and honour.
 • Call on Him and He will save you from your enemies.

Prayer: Lord, today I call on You in my situation. I praise You because You are able to intervene and save me. My confidence and trust rest in You and in You alone. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

2 Samuel 22:4

‘Ek roep die HERE aan wat lofwaardig is, en van my vyande word ek verlos.’

 • Hierdie vers is deel van Dawid se verlossingslied.
 • Die Here wil jou jou eie lied van verlossing gee.
 • Hy is waardig om al ons lof, verheerliking en eer te ontvang.
 • Roep Hom aan en Hy sal jou van al jou vyande verlos.

Gebed: Vader, ek roep U vandag in my situasie aan. Ek loof U want U kan ingryp en my red. My geloof en vertroue rus op U alleen. Amen.

www.alivetogod.com

FRENCH

2 Samuel 22:4

‘J’invoquerai le Seigneur qui est digne de toute louange, et il me délivrera de mes ennemis.’

 • Ce verset fait partie ‘des chants de délivrance ‘ de David.
 • Le Seigneur veut te donner ton propre chant de délivrance.
 • Il est digne te toutes nos louanges, gloire et honneur.
 • Invoque-le et Il te sauvera de tous tes ennemis.

Prière: Seigneur, aujourd’hui Je t’invoque dans ma situation. Je te loue parce que Tu es en mesure d’intervenir et me sauver. Ma confidence et confiance sont en toi seul. Amen

www.alivetogod.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s