Thought for today

May-07

ENGLISH

Matthew 6:22

‘Your eye is a lamp that provides light for your body. When your eye is good, your whole body is filled with light.’

–  As a child I used sing a song: ‘Be careful little eyes what you see!’
–  What we entertain with our eyes can affect our entire lives.
–  We can choose to see the negative or we can choose to see the good.
–  As we focus on what is good it will fill our lives with light.

Prayer: Lord, it is my desire that my life would be filled with the light that can only come from You. Flood my life with Your light I pray. Amen.

www.AliveToGod.com

AFRIKAANS

Matthéüs 6:22

‘Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees.’

–  Toe ek ‘n kind was was daar ‘n liedjie wat ek gesing het: ‘Be careful little eyes what you see!’
–  Waarna ons kyk kan ons ganse lewe aantas.
–  Ons kan kies om negatiewe dinge te sien of ons kan kies om goeie dinge te sien.
–  Terwyl ons op goeie dinge fokus sal dit ons lewens met lig vul.

Gebed: Vader, dit is my begeerte dat my lewe met die lig wat slegs U kan gee, gevul sal wees. Ek bid dat U my lewe met U lig sal oorstroom.  Amen.

www.AliveToGod.com

TURKISH

Matta 6:22

‘Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa, bütün bedeniniz aydınlık olur.’

–  Küçükken bir şarkı söylerdim: “Küçük gözler ne gördüğüne dikkat et.”
–  Gözlerimizle eğlendirdiğimiz şeyler tüm hayatımızı etkileyebilir.
–  Negatif şeyleri görmeyi seçebilir yahut positif ve iyi şeyleri görmeyi seçebiliriz.
–  İyi olan şeylere odaklanırsak, içlerimiz ışıkla dollar.

Dua: Rab’bim, hayatımın sadece senden gelen ışıkla dolması arzumdur. Hayatımı Senin ışığınla doldurup taşırmanı dua ederim. Amin.

www.AliveToGod.com

Advertisements

One Response to “Thought for today”

  1. zimkitamamayo6@gmail.com Says:

    Thank u so much sir
    Sent from my BlackBerry® wireless device


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: