Thought for today

May-25

ENGLISH

Jeremiah 6:16

‘This is what the LORD says: ‘Stand at the crossroads and look; ask for the ancient paths, ask where the good way is, and walk in it, and you will find rest for your souls.’

–  Crossroads represent times of choice and decision.
–  When we reach a crossroad in life, HIS guidance is vital.
–  Never make decisions based on reaction or emotion.
–  Take a moment to ‘stand’ and ask Him to give you His wisdom.

Prayer: Lord, help me in all the choices and decisions that I need to make. May I always give You the right of way to direct me in the direction of Your choosing. Amen

www.AliveToGod.com

AFRIKAANS

Jeremia 6:16

‘So spreek die HERE: Staan op die weë (Kruispaaie), en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel.’

–  Kruispaaie verteenwoordig tye van keuses maak en besluite neem.
–  Wanneer ons in die lewe by ‘n kruispad kom is SY leiding noodsaaklik.
–  Moet nooit besluite neem wat op reaksie of emosie gebasseer is nie.
–  Neem die tyd om te ‘staan’ en om Hom te vra vir Sy wysheid.

Gebed: Vader, help my met al die keuses en besluite wat ek moet maak. Mag ek altyd vir U die reg gee om my te lei in die rigting wat U uitkies. Amen

www.AliveToGod.com

ESPAÑOL

Jeremías 6:16

‘Así dice el Señor: «Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino, y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado.’

–  Los cruces de camino representan tiempo de selección y de decisión.
–  Cuando nos encontramos en un cruce de caminos en nuestra vida, Su decisión es vital.
–  Nunca tomes decisiones basados en reacciones o emociones.
–  Tómate un momento para detenerte y pedirle a Él que te de Su sabiduría.

Oración: Señor, ayúdame en todas las selecciones y decisiones que tengo que tomar. Has que yo siempre te entregue el derecho de paso en la dirección que Tú escojas. Amén.

www.AliveToGod.com

TURKISH

Yeremya 6:16

‘RAB diyor ki, “Yol kavşaklarında durup bakın, eski yolları sorun, iyi yol nerede, öğrenin,

O yolda yürüyün, canlarınız rahata kavuşur.’

–  Kavşaklar seçim ve karar zamanlarını temsil eder.
–  Hayatımızda ki bir kavşağa geldik mi, Rab’bin yönlendirmesi çok önemlidir.
–  Asla kararlarınızı tepkiye yahut duygularınıza göre vermeyin.
–  Durmak için vakit alın ve Rab’den size bigelik vermesini isteyin.

Dua: Rab’bim, yapmam gereken bütün seçimlerde ve kararlarda lütfen bana yardım et. Beni seçtiğin yolda yönlendirmen için her zaman Sana yol hakkı vereyim. Amin.

www.AliveToGod.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: