Alive To God – Daily Thought

DW19JUL16
ENGLISH

Daniel 6:22

‘My God sent His angel and shut the lions’ mouths and they have not harmed me.’

 • The Lord can deal with anything that man can bring against us.
 • Daniel was placed in a lions’ den and even there God undertook.
 • Perhaps you are facing some ‘lions’ of your own?
 • Remember, He can shut the mouths of the lions.

Prayer: Lord, thank You for the wonderful way in which You intervene in the lives of Your children. I trust You for a miracle in my situation. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Daniël 6:23

‘My God het sy engel gestuur en die bek van die leeus toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, …’

 • Die Here kan enigiets wat ‘n mens teen ons kan bring, hanteer.
 • Daniël was in ‘n leeukuil gesit en selfs daar het God vir hom onderneem.
 • Miskien het jy ‘n paar van jou eie ‘leeus’ wat jy moet hanteer?
 • Onthou, Hy kan die bekke van die leeus toesluit.

Gebed: Vader, dankie vir die wonderlike manier waarop U in die lewens van U kinders intree. Ek vertrou U vir ‘n wonderwerk in my situasie. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Daniel 6:22

“ Mi Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño.”

 • El Señor puede lidiar con cualquier cosa que cualquiera ponga en nuestra contra.
 • Daniel fue puesto en el pozo de los leones, e incluso de ahí Dios lo protegió.
 • ¿Tal vez tú estás enfrentando algunos leones?
 • Recuerda que Él puede cerrar la boca de los leones.

Oración: Señor, gracias por la maravillosa forma en la que Tú intervienes en la vida de nosotros, tus hijos. Confío en que Tú harás un milagro en la situación que enfrento. Amén.

Advertisements