Alive To God – Daily Thought

DW25JUL16
ENGLISH

Matthew 10:29 + 31

‘What is the price of two sparrows – one copper coin? But not a single sparrow can fall to the ground without your Father knowing it. So don’t be afraid; you are more valuable to God than a whole flock of sparrows.’

  • The Lord cares for you in the minuteness of detail.
  • In fact the Lord cares for all things with great love and compassion.
  • But you and I are even more valuable to Him than the birds of the air.
  • Your life is a specific priority to the Lord.

Prayer: Lord, may I experience Your great love and compassion for me in a new and vital way. May I know what it means to be loved by my Heavenly Father and fill me with Your peace I pray! Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Matthéüs 10:29 + 31

‘Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.’

  • Die Here sorg vir jou in die fynste besonderheid.
  • Feit is die Here sorg vir alle dinge met groot liefde en deernis.
  • Maar ek en jy is nog meer kosbaar vir Hom as die voëls van die lug.
  • Jou lewe is ‘n spesifieke prioriteit vir die Here.

Gebed: Vader, mag ek U groot liefde en deernis vir my in ‘n nuwe en kragtige manier ondervind. Ek bid dat ek mag weet wat dit beteken om deur my Hemelse Vader bemin te word en vul my asseblief met U vrede! Amen.

ONTVANG DIE DAAGLIKSE BOODSKAP VIA WHATSAPP: Stuur `n WhatsApp boodskap na 079 685 5039 en noem dat jy die daaglikse Woord graag in Afrikaans sal wil ontvang. Stoor dan ook dié nommer op jou selfoon. Hierdie is `n gratis diens wat ons aanbied.

www.alivetogod.com

 

Advertisements