Alive To God – Daily Thought

DW01JUL16
ENGLISH

Matthew 8:8

He answered, ‘Lord, I am not worthy to have You come under my roof. But just say the word, and my servant will be healed.’

 • Just one word from the Lord can change any situation.
 • When we have a word from the Lord it gives us direction and comfort.
 • When we have a word from the Lord, it will remove all the doubt.
 • Ask Him to speak into your situation and when He speaks, the future is created.

Prayer: Lord, I ask You today to speak into my life. I need to know what You are saying so that I can follow and obey Your leading in my life. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Matthéüs 8:8

‘Hy antwoord en sê: Here ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie; maar spreek  net ‘n woord , en my kneg sal gesond word.’

 • Net een woord van die Here kan enige situasie verander.
 • Wanneer ons ‘n woord van die Here het gee dit vir ons rigting en vertroosting.
 • Wanneer ons ‘n woord van die Here het sal dit alle twyfel verwyder.
 • Vra Hom om in jou situasie te spreek en wanneer Hy spreek is die toekoms geskep.

Gebed: Vader, Ek vra U vandag om in my lewe te spreek. Ek het nodig om te weet wat U sê sodat ek kan volg en U leiding in my lewe gehoorsaam wees. Amen

 

www.alivetogod.com

SPANISH

Mateo 8:8

“Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Pero basta con que digas una sola palabra, y mi siervo quedará sano.”

 • Una sola palabra del Señor, puede cambiar cualquier situación.
 • Cuando recibimos una palabra del Señor, recibimos dirección y consuelo.
 • Cuando recibimos Su palabra, se quitará cualquier duda.
 • Pídele que te hable con respecto a tu situación, y cuando lo haga, el futuro se creará.

Oración: Señor, te pido que hables en mi vida. Necesito saber lo que me estás diciendo para que así, yo pueda obedecerte y seguirte en mi vida. Amén.

Advertisements