Alive To God – Daily Thought

DW21JUL16
ENGLISH

Acts 12:11

When Peter came to himself, he said, ‘Now I am sure that the Lord has sent His angel and rescued me…’

  • You have a deliverer.
  • The Lord will send His angel to rescue you.
  • Sometimes our situations get beyond what we can handle and thus we need a deliverer.
  • You too can be sure and confident in the knowledge that God will do this.

Prayer: Lord, thank You that You do not just leave me in the struggles that I find myself in. You love and care for me and therefore You will step in and be my deliverer. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Handelinge 12:11

‘Toe kom Petrus tot homself en sê: Nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur en my gered het uit die hand van Herodes en uit al die verwagtinge van die Joodse volk.’

  • Jy het ‘n verlosser.
  • Die Here sal Sy engel stuur om jou te red.
  • Soms raak ons situasies te erg vir ons om te hanteer en dan het ons ‘n verlosser nodig.
  • Jy kan seker wees en vertrou in die wete dat God dit sal doen.

Gebed: Vader, dankie dat U my nie in my worstelinge los nie. U het my lief en gee vir my om en daarom sal U intree en my verlosser wees. Amen.

www.alivetogod.com

 

Advertisements