Alive To God – Daily Thought

DW12JUL16
ENGLISH

Hebrews 4:16

‘Let us then approach God’s throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.’

  • What a joy it is to know that we can approach the Lord with confidence.
  • He is your Heavenly Father who loves and cares for you.
  • His throne is a throne of grace, not a throne of judgement.
  • In our times of greatest need, He is our greatest help.

Prayer: Lord, today I approach Your throne of grace. I know I can do this with confidence because You are my Father and I am Your child. Help me in my time of need. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Hebreërs 4:16

‘Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.’

  • Dit is ‘n vreugde om te weet dat ons die Here met vrymoedigheid kan nader.
  • Hy is jou Hemelse Vader wat jou lief het en vir jou sorg.
  • Sy troon is ‘n troon van genade, nie ‘n troon van oordeel nie.
  • In ons tye van benoudheid is Hy ons grootste hulp.

Gebed: Vader, vandag nader ek U troon van genade. Ek weet dat ek dit met vrymoedigheid kan doen want U is my Vader en ek is U kind.  Help my in my nood. Amen.

www.alivetogod.com

 

Advertisements