Alive To God – Daily Thought

dw19jan17


ENGLISH

2 Chronicles 20:12

‘We do not know what to do, but our eyes are on You.’

  • There come times and situations in life, when we do not know what to do.
  • At these critical junctions it is wonderful to know that we can turn to the Lord.
  • How awesome to know that we can look to Him for all we need.
  • Right now, you can turn to Him and fix your eyes on Him.

Prayer: Lord, I don’t always know what to do or which way to turn, but I am always thankful that I can run to You! You are keeper of my soul. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

2 Kronieke 20:12b

‘….; en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U.’

  • Daar kom tye en situasies in die lewe wanneer ons nie weet wat om te doen nie.
  • By hierdie kritiese tye is dit wonderlik om te weet dat ons op die Here kan reken.
  • Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat ons op Hom kan reken vir alles wat ons nodig het nie.
  • Jy kan nou na Hom draai en jou oë op Hom gevestig hou.

Gebed: Vader, Ek weet nie altyd wat om te doen of waarheen ek moet draai nie, maar ek is altyd dankbaar dat ek na U toe kan gaan! U is die bewaarder van my siel. Amen.

 

www.alivetogod.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s