Alive To God – Daily Thought

dw15feb16

ENGLISH

Matthew 6:24

‘No one can serve two masters. For you will hate one and love the other; you will be devoted to one and despise the other.’

 • Our lives should never function on split motivations.
 • If we are going to love and serve God, let’s do it with everything within us.
 • If we are going to just do our own thing, then pursue that.
 • We should always challenge ourselves to give God first place in all things.

Prayer: Lord, today I make a quality decision that I will serve You! May I not live with one foot in the world and the other with the Lord. You are my Lord and You are my Master.  Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Matthéüs 6:24

‘Niemand kan twee here dien nie; want hy sal òf die een haat en die ander liefhê, òf hy sal die een aanhang en die ander verag.’

 • Ons lewens moet nooit op verdeelde motiverings funksioneer nie.
 • As ons God gaan liefhê en dien, moet ons dit met alles in ons doen.
 • As ons net ons eie ding gaan doen, gaan dan voort daarmee.
 • Ons moet onsself altyd uitdaag om vir God die eerste plek in alle dinge te gee.

Gebed: Vader, ek neem vandag ‘n kwaliteitsbesluit om U te dien! Mag ek nie met een voet in die wêreld en die ander met die Here leef nie. U is my Here en U is my Meester.  Amen.

 

www.alivetogod.com

SPANISH

Mateo 6:24

“Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro.”

 • Nuestras vidas nunca deben tener motivaciones divididas.
 • Si vamos a amar y servir a Dios, entonces hagámoslo con todo nuestro ser.
 • Si vamos a hacer sólo lo que queremos, entonces hagamos eso.
 • Siempre debemos tratar de poner a Dios en primer lugar.

Oración: Señor, hoy estoy decidiendo servirte e Ti! Que yo no tenga un pie en el mundo y otro pie en el Señor. Tú eres mi Señor, Tú eres mi Maestro. Amén.

www.alivetogod.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s