Alive To God – Daily Thought

dw16feb16

ENGLISH

John 15:9

‘As the Father has loved Me, so have I loved you.’

 • Never forget that your Heavenly Father loves you.
 • Just think about it, you are loved and valued by your Creator.
 • The Father loved His Son immeasurably, and He loves you to the same degree.
 • You are loved, you are valuable and you are precious to God.

Prayer: Lord, thank You for Your great love for me. May I never again doubt or believe a lie, but may I know beyond a shadow of a doubt that I am love by my Lord. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Johannes 15:9

‘Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad.’

 • Moet nooit vergeet dat jou Hemelse Vader jou lief het nie.
 • Dink net daaraan, jy is deur jou Skepper bemin en gewaardeer.
 • Die Vader het Sy Seun onmeetbaar lief gehad, en Hy het jou net so lief.
 • Jy is bemind, jy is waardevol en kosbaar vir God.

Gebed: Vader, dankie vir U wonderbare liefde vir my. Mag ek nooit weer twyfel of ‘n leuen glo nie, maar mag ek sonder twyfel weet dat my Here my liefhet. Amen.

 

www.alivetogod.com

SPANISH

Juan 15:9

“Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes.”

 • Nunca olvides que tu Padre Celestial te ama.
 • Sólo piensa en eso, tú eres amado y valorado por tu Creador.
 • El Padre amó a su hijo sin medida, y de la misma manera te ama a ti.
 • Eres amado, valorado y precioso para Dios.

Oración: Señor, gracias por tu gran amor para mí. Que yo nunca dude o crea en una mentira, pero que sepa, sin ninguna duda, que soy amado por mi Creador. Amén.

www.alivetogod.com

 

One thought on “Alive To God – Daily Thought

 1. Goeie more

  Wil net weet hoekom stuur julle nie meer vir my die boodskappies nie (in Afrikaans). Ek kom lees

  Dit elke oggend. Gister het ek net in engels gekry en vandag niks. asb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s