Alive To God – Daily Thought

dw24feb16

ENGLISH

Psalm 40:2

‘He lifted me out of the pit of despair, out of the mud and the mire. He set my feet on solid ground and steadied me as I walked along.’

 • The Lord is the One who can redeem our lives from any situation.
 • He is the One who comes alongside and lifts us up and out of destruction.
 • He does not desire to see anyone fall or leave the path.
 • He wants to come and set your feet on solid ground.

Prayer: Lord, sometimes in life it feels as though I am standing on sinking sand. I ask that You will come and lift me up and help me to stand secure, knowing that You are with me. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 40:3

‘en Hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek en my voete op ‘n rots gestel; Hy het my gange vasgemaak.’

 • Die Here is die Een wat ons lewens uit enige situasie kan verlos.
 • Hy is die Een wat kom en ons op lig uit vernietiging.
 • Hy begeer nie om te sien dat enigeen val of die weg verlaat nie.
 • Hy wil kom en jou voete op vaste grond vestig.

Gebed: Vader, in die lewe voel dit soms asof ek op sinkende sand staan. Ek vra dat U sal kom en my oplig en my help om sekuur te staan, wetende dat U met my is. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Salmo 40:2

“Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano; puso mis pies sobre una roca, y me plantó en terreno firme.”

 • El Señor es quien puede redimir nuestras vidas en cualquier situación.
 • Es Él quien viene a nuestro lado y nos levanta y nos saca de la destrucción.
 • Él no desea que nadie caiga o se salga del camino.
 • Él quiere venir y plantar tus pies en terreno firme.

Oración: Señor, algunas veces parece como si estuviera parado en arenas movedizas. Te pido que vengas, me levantes y me ayudes a pararme en terreno firme, sabiendo que Tú estás a mi lado. Amén.

www.alivetogod.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s