Alive To God – Daily Thought


ENGLISH

1 Corinthians 16:13

‘Be on the alert. Stand firm in the faith. Be men (women) of courage. Be strong.’

 • We must stay alert, be on our guard and keep watching.
 • The enemy seeks to devour and destroy.
 • The Lord wants to bring us His life and peace.
 • So stand firm, be courageous, stay strong and He will be your life and peace.

Prayer: Lord, I choose to stand firm in my faith in You. I will be courageous and strong as I believe and hold onto the hope I have in You.  Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

1 Korinthiërs 16:13

‘Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.’

 • Ons moet waaksaam bly, op ons hoede bly en aanhou waak.
 • Die vyand soek om te verwoes en te verniel.
 • Die Here wil vir ons Sy lewe en vrede bring.
 • Staan vas, wees dapper, wees sterk en Hy sal jou lewe en vrede wees.

Gebed: Vader, ek kies om vas te staan in my vertroue in U. Ek sal dapper en sterk wees terwyl ek glo en vashou aan die hoop wat ek in U het.  Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

1 Corintios 16:13

“Manténganse alerta; permanezcan firmes en la fe; sean valientes y fuertes.”

 • Debemos mantenernos alertas y en guardia, permanecer vigilantes.
 • El enemigo acecha para devorarnos y destruirnos.
 • El Señor quiere traernos Su vida y Su paz.
 • Por eso, permanezcan firmes, sean valientes, manténgase fuertes y Él será la vida de ustedes y su paz.

Oración: Señor, elijo permanecer firme y poner mi fe en Ti. Seré valiente y fuerte creyendo en Ti y aferrándome a la esperanza que tengo en Ti. Amén.

www.alivetogod.com

FRENCH

1 Corinthiens 16:13

‘Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous.’

 • Nous devons rester vigilants, être sur nos gardes et continuer à regarder.
 • L’ennemi cherche à dévorer et à détruire.
 • Le Seigneur veut nous apporter Sa vie et Sa paix.
 • Alors tenez fermes, soyez courageux, restez forts et Il sera votre vie et votre paix.

Prière: Seigneur, je choisis de rester ferme dans ma foi en Toi. Je serai courageux et fort comme je crois et garder l’espérance que j’ai en toi. Amen.

www.alivetogod.com

PILIPINO

1 Corinthians 16:13

‘Maging laging handa. Tumayo nang matatag sa ating pananampalataya. Maging isang lalaki (babae) na malakas ang loob. Maging malakas.’

 • Tayo ay dapat na laging handa, parating nakabantay at laging nagmamasid.
 • Ang kalaban ay naghahanap ng lalapain at wawasakin.
 • Ibig ng Panginoon na dalahin Niya tayo sa Kanyang buhay at kapayapaan.
 • Kaya tumayo ng matatatag, maging matapang, maging malakas at Siya ang iyong magiging buhay at kapayapaan.

Dasal: Panginoon, aking pinipili na tumayo ng matatag sa paniniwala sa Iyo. Ako ay magiging matapang at malakas habang naniniwala at hinahawakan ang pag-asa lamang sa Iyo. Amen.

www.alivetogod.com

XITSONGA

1 Vakorinto 16:13

‘Hitekani, mi tiya swinene eku pfumeleni, mi va vavanuna(vavasati) mi ti nyika matimba.’

 • Hi fanele hi tshama hi hiteilea, hi va eka vuhlayiseki, hi tshama hi pfule mahlo.
 • Nala u lava ku hi dya hi ri karhi hi hanya ahi herisa.
 • Xikwembu xi lava ku hi tisela vutomi bya xona na ku rhula.
 • Tiya swinene, u va u hlohloteleka u tiya, Xikwembu xi ta va vutomi bya wena na ku rhula.

Xikhongelo: Xikwembu, ndzi hlawula ku tiya swinene eku pfumeleni ka mina eka wena. Ndzi ta hlohloteleka ni tlhela ni va na matimba. Hikuva ndza tshemba ndzi tlhela ndzi khomelela eka ku langutela loku ndzi ku kumeke eka wena.Amen.

www.alivetogod.com

HINDI

1 कुरिन्थियों 16:13

“जागते रहो,विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलबंत होओ।”

 • हमें सचेत रहना चाहिए, हमें स्वयम अपना रक्षक बन कर सचेत रहना चाहिए।
 • दुश्मन आग लगाने और नष्ट करने की कोशिश करता है।
 • परमेश्वर हमें अपना जीवन और शांति देना चाहता है
 • इसलिए दृढ़ खड़े रहें, साहसी हो, मजबूत रहें और तब वह आपका जीवन और शांति होगा।

प्रार्थना: परमेश्वर, मैं स्वयम अपने विश्वास में दृढ़ खड़ा होने का चुनाव करता हूँ। मैं साहसी और दृढ़ हो जाऊंगा क्योंकि मेरा विश्वास और आशा है कि मैं आपके पास हूं।आमीन।।

www.alivetogod.com