Alive To God – Daily Thought


ENGLISH

1 Timothy 1:14

‘Oh, how generous and gracious our Lord was! He filled me with the faith and love that come from Christ.’

 • The Lord is a good, good Father, who wants to fill us with good things.
 • Right now He is leaning towards you with favour.
 • He is generous and gracious in His love towards you.
 • Let Him fill you with the faith and love that can only come from Him!

Prayer: Lord, You truly are my loving Heavenly Father. Your kindness towards me overwhelms my heart. Fill me now, I pray, with Your faith and love so that I can operate in Your power and grace. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

1 Timòtheüs 1:14

‘En die genade van onse Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is.’

 • Die Here is ‘n baie goeie Vader, wat ons met goeie dinge wil vul.
 • Op hierdie oomblik reik Hy met guns na jou uit.
 • Hy is vrygewig en genadig in Sy liefde teenoor jou.
 • Laat Hom toe om jou te vul met die geloof en liefde, wat net van Hom afkomstig kan wees!

Gebed: Vader, U is waarlik my liedevolle Hemelse Vader. U goedertierenheid teenoor my oorweldig my hart. Ek bid dat U my nou met U geloof en liefde sal vul sodat ek in U krag en genade kan optree. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

1 Timoteo 1:14

“Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús.”

 • El Señor es un Padre muy, muy bueno, que quiere llenarnos de cosas buenas.
 • Justo ahora Él se está inclinando a tu favor.
 • Él es generoso y lleno de gracia en su amor para ti.
 • Déjalo llenarte con esa fe y ese amor que sólo pueden venir de Él.

Oración: Señor, Té eres de verdad mi amado Padre Celestial. Tú bondad hacia mí llena mi corazón. Lléname ahora con tu fe y con tu amor, para que yo pueda actuar con tu gracia y con tu poder. Amén.

www.alivetogod.com

FRENCH

1 Timothée 1:14

‘Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus Christ.’

 • Le Seigneur est un bon, bon Père qui veut nous submerger de bonnes choses.
 • En ce moment, Il se penche vers toi avec faveur.
 • Il est généreux et gracieux dans Son amour envers toi.
 • Laisse-le te remplir de la foi et d’amour qui ne peut venir que de Lui!

Prière: Seigneur, Tu es vraiment mon Père céleste compatissant. Ta compassion envers moi submerge mon cœur. Remplis-moi maintenant, je te prie, de Ta foi et de ton amour afin que je puisse opérer dans Ta puissance et ta grâce. Amen.

www.alivetogod.com

PILIPINO

1 Timothy 1:14

“O, kung papaanong mapagbigay at mapagmahal an gating Panginoon. Pinuno Niya ako ng paniniwala at pag-ibig na nagmumula lamang mula kay Kristo.”

 • Ang Panginoon ay isang mabuti, mabuting Ama, na gusto Niyang punuin tayong lahat ng mabubuting mga bagay.
 • Ngayon Siya ay nakahilig papunta sa iyo na puno ng pabor.
 • Siya ay mapagbigay at mapagmahal sa Kanyang pag-ibig sa iyo.
 • Payagan Siya na punuin ka ng paniniwala at pag-ibig na sa Kanya lamang maaring manggaling!

Dasal: Panginoon, tunay Ikaw ang mapagmahal na Ama naming sa Langit. Ang Iyong kabaitian sa akin ay nagpapalaki ng aking puso. Punuin mo na ako ngayon, aking dinadasal, ng Iyong paniniwala at pag-ibig para ako ay makagalaw sa pamamagitan ng Iyong kapangyarihan at grasya. Amen.

www.alivetogod.com

XITSONGA

1Timotiya 1:14

‘ Kambe tintswalo ta hosi ya hina ti ndzi talele , swinwe ni ku pfumela ni rirhandzu, swi nga leswi nga eka Kriste.’

 • Xikwembu i tatana wa kahle, loyi a lavaka ku hi tata hi swilo swa kahle.
 • Sweswi Xikwembu xi kwala kusuhi na wena xa ku rhandza.
 • Xi kahle na swona xi hlawulekile xi lulamile hi rirhandzu ra xona eka wena.
 • Endlani leswaku xi hi tata hi ripfalo na rirhandzu leri humaka ka xona.

Xikhongelo,Xikwembu, hi ntiyiso u Xikwembu xa letilweni xa ri rhandzu. U ni tintswalo ehenhla ka mina, u tata mbilu ya mina yi khapa. Ndzi tate sweswi hi ripfumelo na rirhandzu, ndza khongela leswaku ndzi ta tirha hi matimba ya wena na tintswalo ta wena. Amen.

www.alivetogod.com

HINDI

1 तीमुथियुस 1:14

“और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है,बहुतायत से हुआ।”

 • हमारा प्रभु अच्छा और बहुत अच्छा पिता है, जो हमारे जीवन को भली वस्तुओं से भर देना चाहता है।
 • अभी और इसी वक्त अपनी भलाइयों से वह हमारे जीवन को भर देना चाहता है।
 • वह अनुग्रहकारी और प्रेमी पिता है और अपने प्रेम से हमें भरना चाहता है।
 • इसलिए आइये हम अपने जीवन को उसके विश्वास और प्रेम से जो केवल उसी से आता है भरने दें।

प्रार्थना: परमेश्वर पिता तू सचमुच मेरा प्रेमी पिता है।तेरी दयालुता मेरे हृदय को भरपूर करती है। प्रभु मेरी यही प्रार्थना है कि तू मुझे अपने अनुग्रह और प्रेम से भर दे ताकि मैं तेरी सामर्थ और अनुग्रह को उपयोग में ला सकूँ।आमीन।।

www.alivetogod.com