Alive To God – Daily Thought


ENGLISH

2 Timothy 1:7

‘God has not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.’

 • Fear does not come from the Lord.
 • Fear is something the enemy uses to ruin and control our lives.
 • The Lord gives us power, love and a sound mind.
 • Don’t settle for anything less than God’s best for you.

Prayer: Lord, thank You that I can live my life enabled by Your power, guided by Your love and operating in the sound mind that You have promised me. I resist all fear and anxiety and I choose to live in dependence on You. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

2 Timòtheüs 1:7

‘Want God het ons nie’n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.’

 • Vrees kom nie van die Here af nie.
 • Vrees is iets wat die vyand gebruik om ons lewens te vernietig en te beheer.
 • Die Here gee ons krag, liefde en selfbeheersing.
 • Moenie enigiets minder as God se beste vir jou aanvaar nie.

Gebed: Vader, dankie dat ek kan lewe met U krag, wat deur U liefde gelei word en wat funksioneer in die selfbeheersing wat U my belowe het. Ek weerstaan alle vrees en benoudheid en ek kies om afhanklik van U te lewe. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

2 Timoteo 1:7

“Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio.”

 • El temor no viene de Dios.
 • El temor es algo que nuestro enemigo usa para arruinarnos y para controlar nuestras vidas.
 • El Señor nos da poder, amor y el uso de nuestras facultades mentales.
 • No te conformes con nada menos que lo mejor que Dios tiene para ti.

Oración: Gracias porque puedo vivir una vida posibilitada por tu poder, guiada por tu amor y operar con pleno uso de mis facultades mentales que Tú me has prometido. Rechazo todo temor y ansiedad y elijo vivir dependiendo de Ti. Amén

www.alivetogod.com

FRENCH

2 Timothée 1:7

‘Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse.’

 • La peur ne vient pas du Seigneur.
 • La peur est quelque chose que l’ennemi utilise pour ruiner et contrôler nos vies.
 • Le Seigneur nous donne la puissance, l’amour et un esprit sain.
 • Ne te contente pas de quelque chose de moins que le meilleur de Dieu pour toi.

Prière: Seigneur, merci de pouvoir vivre ma vie grâce à Ta puissance, guidée par Ton amour et opérant dans un esprit sain que Tu m’as promis. Je résiste à toute peur et à toute anxiété et je choisis de vivre dans la dépendance de Toi. Amen.

www.alivetogod.com

PILIPINO

2 Timothy 1:7

‘Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot; binigyan Niya tayo ng kapangyarihan, ng pag-ibig at isang mahusay na isip.’

 • Ang takot ay hindi nagmumula sa Panginoon.
 • Ang takot ay isang bagay na ang ating kalaban ay ginagamit para sirain at kontrolin ang ating buhay.
 • Binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan, pag-ibig at isang mahusay na pag-iisip.
 • Huwag tayong pumayag sa mas maliit kesa sa ibinibigay ng Diyos na pinakamahusay para sa atin.

Dasal: Panginoon, salamat Po na ako ay puedeng mabuhay ng buhay na tinutulungan ng Iyong kapangyarihan, ginagabayan ng Iyong pag-ibig at tinatahak ang isang mahusay na isip na Ikaw ang nangako sa akin. Aking tinatanggihan ang lahat ng takot at pagkabalisa at aking pinipili na mabuhay na nakasandal lamang sa Iyo. Amen.

www.alivetogod.com

HINDI

2 तीमुथियुस 1: 7

“परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है।”

 • भय हमारे जीवन मे परमेश्वर की ओर से नहीं आता है।
 • हमारे जीवन को बर्बाद करने और नियंत्रित करने के लिए दुश्मन भय का उपयोग करते हैं।
 • परमेश्वर हमें शक्ति,प्यार और एक अच्छा शांति पूर्ण दिमाग देता है।
 • हमारे लिए परमेश्वर की सर्वोत्तमता से कम कुछ भी नहीं है।

प्रार्थना: परमेश्वर, शुक्रिया कि मैं तेरी शक्ति के द्वारा अपनी ज़िंदगी को सक्षम कर सकता हूं, तेरे प्यार के द्वारा मैं मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता हूं और जो तूने मुझसे वादा किया है शांतिपूर्ण मन का उससे में अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं सभी भय और चिंता का विरोध करता हूं और मैं तुझ पर निर्भर रहने का चुनाव करता हूं।आमीन।।

www.alivetogod.com