Alive To God – Daily Thought

DW02SEP16

ENGLISH

Psalm 14:2

‘The LORD looks down from heaven on the entire human race; He looks to see if anyone is truly wise, if anyone seeks God.’

 • The Bible tells us that God looks down from heaven.
 • It can be compared to someone who bends forward to look down through a window.
 • He looks for those who long for Him and desire and seek Him.
 • It is foolishness to reject God and it is truly wise to seek and desire Him.

Prayer: Lord, I declare that it is my heart’s desire to know you more, to love You more and to serve You more. The greatest thing in all my life is knowing You. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 14:2

‘Die HERE het uit die hemel neergesien op die mensekinders, om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra.’

 • Die Bybel vertel ons dat God uit die hemel neer kyk.
 • Dit kan vergelyk word met iemand wat vorentoe buk om deur ‘n venster neer te kyk.
 • Hy soek na die wat na Hom verlang en begeer en na Hom soek.
 • Dit is dom om God te verwerp en dit is werklik wys om Hom te soek en te begeer.

Gebed: Vader, ek verklaar dat dit my hartsbegeerte is om U nader te ken, om U meer lief te hê en om U meer te dien. Die belangrikste ding in my hele lewe is om U te ken. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Salmo 14:2

“Desde el cielo el Señor contempla a los mortales, para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios.”

 • La Biblia nos dice que Dios nos observa desde el cielo.
 • Esto se puede comparar a alguien que se inclina para ver desde una ventana.
 • Él busca a aquellos que lo deseen y lo busquen.
 • Es de necios rechazar a Dios y es de sabios buscarlo y desearlo.

Oración: Señor, declaro que es el deseo de mi corazón conocerte más, amarte más y servirte más. Lo más grande de mi vida, es conocerte. Amén.

www.alivetogod.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: