Alive To God – Daily Thought

dw29sep16


ENGLISH

Proverbs 21:31

‘The horse is made ready for the day of battle, but victory rests (belongs) with the LORD.’

 • In life we have to face battles and challenges.
 • In the old days horses were used to fight battles.
 • In our lives we have instruments we use to cope and fight our battles.
 • But ultimately our help comes from the Lord and we are assisted from above.

Prayer: Lord, thank You that as I face the battles and challenges that lay ahead of me, I can always remind myself that You are my strength and my help and the victory I am trusting for rests with You. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Spreuke 21:31

‘Die perd word reggemaak vir die dag van die geveg, maar die oorwinning is deur die HERE.’

 • Ons moet gevegte en uitdagings in die lewe teëkom.
 • In vroeër jare het hulle perde gebruik om mee te veg.
 • In ons lewens het ons instrumente wat ons kan gebruik om die saak te hanteer en om ons gevegte mee te stry.
 • Maar inderdaad kom ons hulp van die Here en ons word van bo gehelp.

Gebed: Vader, dankie dat terwyl ek die gevegte en uitdagings wat vir my voorlê, teëkom kan ek myself altyd herinner dat U my krag en my hulp is en die oorwinning waarop ek hoop, by U rus. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Proverbios 21:31

“Se alista al caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor.”

 • En la vida tenemos que enfrentar batallas y desafíos.
 • En la antigüedad, los caballos eran utilizados para las batallas.
 • En la actualidad, tenemos instrumentos que usamos para solucionar y pelear nuestras batallas.
 • Pero al final, nuestra ayuda proviene del Señor y la ayuda viene desde arriba.

Oración: Señor, gracias porque cuando enfrento las batallas y desafíos de la vida, siempre puedo recordar que mi fuerza y ayuda para la victoria proviene de Ti. Amén.

www.alivetogod.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: