Alive To God – Daily Thought

dw21feb16

ENGLISH

Psalm 16:8-9

‘I keep my eyes always on the LORD. With Him at my right hand, I will not be shaken. Therefore my heart is glad and my tongue rejoices; my body also will rest secure.’

 • What a joy and a delight we have, to live our lives while keeping our eyes on Him.
 • There are so many things that can disturb and shake us.
 • He will keep in perfect peace, all who trust in Him.
 • Fix your gaze and your thoughts on Him and rest secure!

Prayer: Lord, I choose to fix my sights on You. I will not be distracted by the issues and cares of life. I will trust in You and not be afraid. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 16:8-9

‘Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig; ook sal my vlees in veiligheid woon;’

 • Wat ‘n vreugde en genot om ons lewens te leef terwyl ons, ons oë op Hom vestig.
 • Daar is soveel dinge wat ons kan omkrap en ons van stryk af kan bring.
 • Hy sal almal wat op om vertrou in perfekte vrede laat leef.
 • Vestig jou oë en jou gedagtes op Hom en rus veilig!

Gebed: Vader, ek kies om my oë op U te vestig. Ek sal nie deur die dinge en sorge van die lewe afgelei word nie. Ek sal op U vertrou en ek sal nie vrees nie. Amen.

 

www.alivetogod.com

SPANISH

Salmo 16:8-9

“Siempre tengo presente al Señor; con él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra, y se regocijan mis entrañas; todo mi ser se llena de confianza.”

 • Qué delicia y qué gozo significa vivir nuestras vidas teniendo siempre presente al Señor.
 • Hay muchas cosas que nos pueden preocupar y hacer tambalear.
 • Pero Él mantendrá en perfecta paz a todos los que confían en Él.
 • Mantén tu mirada y tus pensamiento en Él y permanecerás seguro!

Oración: Señor, decido fijar mi mirada en Ti. No dejaré que me distraigan los asuntos y preocupaciones de mi vida. Confiaré en Ti y no temeré. Amén.

 

www.alivetogod.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s