Alive To God – Daily Thought

dw06mar17

ENGLISH

Deuteronomy 4:39

‘Know therefore today, and take it to your heart, that the LORD, He is God in heaven above and on the earth below; there is no other.’

  • Some things need to be settled in our hearts and minds.
  • The fact that the Lord is God is something we need to accept for ourselves.
  • There is no room for doubt and the fear that doubt brings with it.
  • There is no one else that you and I can turn to – but our God!

Prayer: Lord, I turn to You today and I take this fact to heart, that You are my Lord and my God and I can only turn to you! Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Deuteronòmium 4:39

‘daarom moet jy vandag weet en ter harte neem dat die HERE God is, bo in die hemel en onder op die aarde: daar is geen ander nie.’

  • Daar is dinge wat ons in ons harte en gedagtes moet uitklaar.
  • Die feit dat die Here God is, is iets wat ons vir onsself moet aanvaar.
  • Daar is nie ruimte vir twyfel en die vrees wat twyfel met dit saam bring nie.
  • Daar is niemand anders tot wie ons ons kan wend nie – net ons God!

Gebed: Vader ek wend my vandag tot U en ek neem hierdie feit ter harte, dat U my Here en my God is en ek kan myself slegs tot U wend! Amen.

www.alivetogod.com