Alive To God – Daily ThoughtENGLISH

1 Samuel 1:15b

‘I have poured out my soul before the LORD.’

 • Did you know that you can pour out your soul to the Lord?
 • He is waiting and ready to hear your heart’s cry.
 • In fact, right now, He is ready and willing to meet your needs.
 • He is the One who can turn situations around and bring hope and joy.

Prayer: Lord, I pour out my soul to You today. I give You every issue and struggle, knowing that when You step into my situation, You bring the possibility of the impossible. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

1 Samuel 1:15b

‘maar ek het my siel voor die aangsig van die HERE uitgestort.’

 • Het jy geweet dat jy jou siel voor die Here kan uitstort?
 • Hy wag en is gereed om jou hartsbegeerte te hoor.
 • Feit is dat Hy nou op die oomblik gereed en gewillig is om jou behoeftes te voorsien.
 • Hy is die Een wat situasies kan verander en hoop en vreugde bring.

Gebed: Vader, ek stort vandag my siel voor U uit.  Ek gee U elke probleem en stryd, wetende dat wanneer U my situasie betree, maak U die onmoontlike moontlik. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

1 Samuel 1:15b

“He venido a desahogarme delante del Señor.”

 • ¿Sabías que puedes desahogarte delante del Señor?
 • Él está listo y esperando para escuchar los lamentos de tu corazón.
 • De hecho, ahora mismo, Él está listo y esperando para ayudarte.
 • Él es quien puede dar vuelta a cualquier situación y brindarte esperanza y gozo.

Oración: Señor, vengo a desahogarme contigo hoy. Te entrego cada asunto y cada lucha, sabiendo que cuando Tú intervienes a mi favor, haces posible lo imposible. Amén.

www.alivetogod.com