Alive To God – Daily Thought

dw03mar17

ENGLISH

Isaiah 26:4

‘For in GOD the LORD, we have an everlasting Rock.’

  • When our lives are built on the everlasting Rock, we can stand secure.
  • What a joy to know that the Lord is our everlasting Rock.
  • There is no One like our Lord; all other ground is sinking sand.
  • Tell your soul again that you have a Rock on which you can stand.

Prayer: Lord, I rejoice to know that You are my Rock. I choose to stand on the Rock, secure in the knowledge that You will not be moved and I will not be shaken. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Jesaja 26:4

‘…want in die HERE HERE is ‘n ewige rots.’

  • Wanneer ons lewens op die ewige Rots gebou is kan ons sekuur staan.
  • Wat ‘n vreugde is dit nie dat die Here ons ewige Rots is.
  • Daar is Niemand soos ons Here nie; alle ander grond is sinkende sand.
  • Vertel jou siel weer dat jy ‘n Rots het waarop jy kan staan.

Gebed: Vader, Ek is verheug om te weet dat U my Rots is. Ek kies om op die Rots te staan, sekuur in die wete dat U nie sal verander nie en ek nie geskud sal word nie.  Amen.

www.alivetogod.com