Alive To God – Daily ThoughtENGLISH

Psalm 27:14

‘Don’t be impatient. Wait for the Lord, and He will come and save you!’

 • To save means to snatch us back from harm and danger.
 • To save also means to preserve and guard our lives.
 • These are things that the Lord wants to do for you.
 • Don’t get impatient, persevere and don’t give up on the Lord.

Prayer: Lord, forgive me for the fact that sometimes I do get impatient. I know that Your timing is always perfect and so I choose to simply trust Your word, knowing that You will save me. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 27:14

‘Wag op die Here! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja, wag op die HERE!

 • Om te red beteken dat ons weg geraap word van skade en gevaar.
 • Om te red beteken ook dat ons lewens bewaar en beskerm sal word.
 • Hierdie is dinge wat die Here vir jou wil doen.
 • Moenie ongeduldig raak nie, volhard en moenie aan die Here twyfel nie.

Gebed: Vader, vergewe my dat ek soms ongeduldig raak. Ek weet dat U tydsberekening altyd volmaak is so ek kies om U woord eenvoudig net te vertrou, wetende dat U my sal red. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Salmo 27:14

“Pon tu esperanza en el Señor; ten valor, cobra ánimo; ¡pon tu esperanza en el Señor!”

 • Ser salvado significa ser rescatado del peligro.
 • Ser salvado también significa ser preservado y que nos salva la vida.
 • Estas son cosas que el Señor quiere hacer por nosotros.
 • No seas impaciente, persevera y no te rindas con el Señor.

Oración: Señor, perdóname porque algunas veces me pongo impaciente. Sé que tu tiempo es perfecto y así, elijo simplemente confiar en Tu palabra., sabiendo que Tú me rescatarás. Amén.

www.alivetogod.com