Alive To God – Daily ThoughtENGLISH

1 Samuel 3:10

And the LORD came and called as before, “Samuel! Samuel!” And Samuel replied, “Speak, Your servant is listening.”

 • The Lord is always calling out to each one of us.
 • He wants to use your life to be an instrument in His hands.
 • We just need to respond to His callings and be ready to listen and obey.
 • Don’t delay in responding to the Lord, He wants to take you to the next level.

Prayer: Lord, I hear Your voice calling me to something more and something new. I choose to respond and I say: ‘Speak Lord, Your servant is listening’.  Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

1 Samuel 3:10

‘Toe het die HERE gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere: Samuel, Samuel! En Samuel het geantwoord: Spreek, want U kneg hoor.’

 • Die Here roep gedurig na elkeen van ons.
 • Hy wil jou lewe gebruik om ‘n instrument in Sy hande te wees.
 • Ons moet net reageer op Sy geroep en gereed wees om te luister en gehoorsaam te wees.
 • Moenie traag wees om te reageer op die Here nie, Hy wil jou na die volgende vlak neem.

Gebed: Vader, ek hoor U stem wat my tot iets meer en iets nuut roep. Ek kies om te reageer en te sê: ‘Spreek Here, U dienskneg luister’.  Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

1 Samuel 3:10

“Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo:―¡Samuel! ¡Samuel!―Habla, que tu siervo escucha —respondió Samuel.”

 • El Señor nos llama todo el tiempo a cada uno de nosotros.
 • El quiere usar tu vida como un instrumento en Sus manos.
 • Sólo tenemos que responder a Su llamado y estar listos para escuchar y obedecer.
 • No demores en responderle al Señor, que Él quiere dar otro paso más contigo.

Oración: Señor, escucho Tu voz, llamándome para algo más y algo nuevo. Elijo responderte diciendo: “Habla Señor que tu siervo escucha”. Amén.

www.alivetogod.com