Alive To God – Daily Thought

DW29JUL16
ENGLISH

Isaiah 6:8

Then I heard the voice of the Lord saying, ‘Whom shall I send? And who will go for us?’ And I said, ‘Here am I. Send me!’

 • Within each of us there should be a willingness to be used by God.
 • The Lord will use those who are faithful, available and teachable.
 • These 3 characteristics will open the door to being used by the Lord.
 • The greatest joy in life is to know that we are being used for His purposes.

Prayer: Lord, here I am, take me. I choose to give every moment that You give me as a moment You can use for Your glory and honour. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Jesaja 6:8

‘Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: Wie sal Ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my.’

 • Ons behoort elkeen binne ons ‘n gewilligheid te hê om deur God gebruik te word.
 • Die Here sal die wat getrou, beskikbaar en onderrigbaar is, gebruik.
 • Hierdie 3 eienskappe sal die deur open om deur God gebruik te word.
 • Die grootste vreugde in die lewe is om te weet dat ons vir sy doel gebruik word.

GEBED: Vader, hier is ek, neem my. Ek kies om elke oomblik wat U my gee vir U te gee om te gebruik vir U heerlikheid en eer. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Isaías 6:8

“Entonces oí la voz del Señor que decía: —¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?- Y respondí: —Aquí estoy. ¡Envíame a mí!”

 • Dentro de cada uno de nosotros, debe existir el deseo de ser usado por Dios.
 • El Señor usa a todos los que son fieles y están disponibles y dispuestos a aprender.
 • Estas 3 características abrirán la puerta para poder ser usados por el Señor.
 • El mayor gozo en la vida, es saber que estamos siendo utilizados para Sus propósitos.

Oración: Señor, acá estoy, tómame. Elijo entregarte cada momento que me das para que puedas utilizarlo para tu gloria y honor. Amén.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s