Alive To God – Daily Thought

dw21sep16

ENGLISH

Isaiah 12:2

‘Surely God is my salvation; I will trust and not be afraid. The LORD, the LORD Himself, is my strength and my defense; He has become my salvation.’

  • There are times in our lives when there is only one Person to look to – the Lord.
  • We are called upon to trust and not be afraid.
  • He needs to become our defense and our strength.
  • He can become the healing, breakthrough and saving power we need.

Prayer: Lord, right now I look to You for the strength, power and the hope I need. I will trust in You and not be afraid. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Jesaja 12:2

‘Ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie; want die HERE Here is my krag en my psalm, en Hy het my tot heil geword.’

  • Daar is tye in ons lewens wanneer daar net een Persoon is op wie ons kan reken – die Here.
  • Ons word gesê om te vertrou en om nie te vrees nie.
  • Hy moet ons beskerming en ons krag word.
  • Hy kan die genesing, deurbraak en reddende krag word wat ons benodig.

Gebed: Vader, op die oomblik maak ek staat op U vir die sterkte, krag en hoop wat ek nodig het. Ek sal op U vertrou en sal nie vrees nie. Amen.

 

www.alivetogod.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s