Alive To God – Daily Thought

dw21nov16


ENGLISH

Isaiah 51:8b (Amplified)

‘My rightness and justice [and faithfully fulfilled promise] shall be forever…’

 • How wonderful it is to know that we can utterly depend on God and His promises.
 • He is the One who always faithfully fulfils His promises.
 • He doesn’t abolish or forget His promises to us over time.
 • He remains faithful and while other things change, His words stand secure.

Prayer: Lord, how wonderful it is to know that I can totally rely, depend and rest in Your enduring faithfulness to me. As I stand on Your word, I know I am standing of the Rock that will never be moved. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Jesaja 51:8b

‘maar my geregtigheid sal vir ewig bestaan en my heil van geslag tot geslag.’

 • Dit is wonderlik om te weet dat ons totaal op God en Sy beloftes kan vertrou.
 • Hy is die Een wat altyd getrou Sy beloftes vervul.
 • Hy vergeet of herroep Sy beloftes aan ons nooit nie.
 • Hy bly getrou en terwyl ander dinge verander staan Sy woorde vas.

Gebed: Vader, dit is wonderlik om te weet dat ek totaal kan staatmaak en rus in U ewigdurende getrouheid aan my. As ek staan op U woord, weet ek dat ek op die Rots staan wat ewig vasstaan. Amen.

 

www.alivetogod.com

SPANISH

Isaías 51:8b (ampliado)

“Pero mi justicia (y mi fiel cumplimiento de mis promesas) permanecerá para siempre.”

 • Qué maravilloso es saber que siempre podemos depender de Dios y de Sus promesas.
 • Él es quien siempre cumple fielmente Sus promesas.
 • Él no anula u olvida Sus promesas con el correr del tiempo.
 • Él permanece fiel, y aunque las demás cosas cambien, Su palabra permanece segura.

Oración: Señor, qué maravilloso es saber que puedo recostarme en Ti, y depender y descansar en tu inalterable fidelidad hacia mí. Cuando me apoyo en Tu Palabra, sé que me estoy apoyando en la Roca que nunca podrá ser movida. Amén.

 

www.alivetogod.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s