Alive To God – Daily Thought

ENGLISH

1 Samuel 10:7

‘…Do whatever your hand finds to do, for God is with you.’

  • There comes a time in each of our lives when we need to step out of the boat.
  • A time when we need to do what the Lord has told us to do.
  • When this moment comes, we can step forward with confidence.
  • We can step forward with boldness and confidence because He is with us!

Prayer: Lord, thank You for giving me the boldness and the confidence to step forward into what You have pre-prepared for me. You are with me and I will trust and not be afraid. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

1 Samuel 10:7b

‘…doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou.’

  • Daar kom ‘n tyd in elkeen van ons se lewens wanneer ons uit die boot uit moet tree.
  • ‘n Tyd wanneer ons moet doen wat die Here vir ons gesê het om te doen.
  • Wanneer hierdie oomblik aanbreek, kan ons met geloof vorentoe tree.
  • Ons kan met vrymoedigheid en geloof vorentoe tree want Hy is met ons!

Gebed: Vader, dankie dat U my die vrymoedigheid en geloof gee om in te tree in dit wat U vir my vooraf voorberei het. U is met my en ek sal vertrou en nie vrees nie. Amen.

www.alivetogod.com