Alive To God – Daily Thought

ENGLISH

Judges 6:12

The angel of the LORD appeared to him and said to him, ‘The LORD is with you, O valiant warrior.’

  • What God says about you is more important than what others say or what you may think.
  • If the Lord says that you are a valiant warrior, then you are a valiant warrior.
  • Let us believe what the Lord says about us.
  • Let’s us not doubt and in the process rob ourselves of His perspective of our lives.

Prayer: Lord, thank You that I can believe what You say about me. Others may dismiss me and I may write myself off, but Your words are what truly matter and those are the words I choose to believe. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Rigters 6:12

‘En die Engel van die HERE het aan hom verskyn en vir hom gesê: Die HERE is met jou, dapper held!’

  • Wat God van jou sê is belangriker as dit wat ander mense van jou sê of van wat jy van jouself mag dink.
  • As die Here sê dat jy ‘n dapper held is, dan is jy ‘n dapper held.
  • Kom ons glo wat die Here van ons sê.
  • Moenie twyfel en in die proses jouself beroof van Sy perspektief van jou lewe nie.

Gebed: Vader, dankie dat ek kan glo wat U van my sê. Mense mag my minag en ek mag myself afskryf, maar U woorde is wat regtig saakmaak en dit is die woorde wat ek kies om te glo. Amen.

www.alivetogod.com