Alive To God – Daily Thought

ENGLISH

1 Samuel 12:22

‘The LORD will not abandon His people, because that would dishonour His great name. For it has pleased the LORD to make you His very own people.’

  • The Lord will not in any way abandon or disown you.
  • We can live with great certainty because of God’s promise and character.
  • He will not dishonour His own name by dropping you.
  • You belong to Him and He has made you His very own.

Prayer: Lord, what a reassuring fact it is to know that I belong to You and You are my Heavenly Father. I choose to rest secure in this knowledge and I take comfort in this great truth. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

1 Samuel 12:22

‘Want die HERE sal sy volk ter wille van sy grote Naam nie verwerp nie, omdat dit die HERE behaag het om van julle vir Hom ‘n volk te maak.’

  • Die Here sal jou nie op enige wyse verlaat of onteien nie.
  • Ons kan met groot sekerheid lewe omrede God se belofte en karakter.
  • Hy sal nooit Sy eie naam oneer aan doen deur jou te verlaat nie.
  • Jy behoort aan Hom en Hy het jou Sy eie gemaak.

Gebed: Vader, wat ‘n versekering is dit nie om te weet dat ek aan U behoort en U is my Hemelse Vader nie. Ek kies om sekuur te rus in hierdie wete en ek is vertroos in hierdie groot waarheid. Amen.

www.alivetogod.com