Alive To God – Daily Thought

ENGLISH

1 Samuel 15:22

‘Obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams.’

  • Obedience is something that honours God.
  • When we submit ourselves and obey the Lord, it sets us up for blessing.
  • Perhaps there is an area in your life where you are holding back from full obedience?
  • Let us give and surrender every area of our lives to Him, He always knows best.

Prayer: Lord, I surrender every area and facet of my life to You. I choose submission and obedience over my own will and opinion. Thank You that I can walk in Your blessing and favour as a result. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

1 Samuel 15:22b

‘Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.’

  • Gehoorsaamheid bring eer aan God.
  • Wanneer ons, onsself aan die Here onderwerp en aan Hom gehoorsaam is, kan ons seën verwag.
  • Miskien is daar ‘n area in jou lewe waar jy nie tenvolle gehoorsaam is nie?
  • Kom ons gee en onderwerp elke area van ons lewens aan Hom, Hy weet altyd wat die beste vir ons is.

Gebed: Vader, ek onderwerp elke area en faset van my lewe aan U. Ek kies onderwerping en gehoorsaamheid bo my eie wil en opinie. Dankie dat ek as gevolg daarvan, in U seën en guns kan lewe. Amen.

www.alivetogod.com