Alive To God – Daily Thought


ENGLISH

John 19:15

But they shouted, ‘Take him away! Take him away! Crucify him!

  • The saddest day in history was the day humanity rejected her Saviour.
  • It was a choice they made, and they missed the greatest gift.
  • Let us not miss the greatest gift that was given to us.
  • Let us remember what Christ did for us and celebrate that we have a Saviour.

Prayer: Lord, we don’t want to be like men of old who rejected You, the greatest gift given to humankind. We open up our hearts and we receive You afresh into our lives. We say: ‘come in, come in, into our hearts and into our lives. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Johannes 19:15

‘Maar hulle skreeu: Neem hom weg, neem hom weg, kruisig hom!’

  • Die droewigste dag in die geskiedenis is die dag toe die mensdom hulle Verlosser verwerp het.
  • Dit was ‘n keuse wat hulle gemaak het en hulle het die grootste geskenk ooit misgeloop.
  • Laat ons nie die grootste geskenk wat ooit aan ons gegee is, misloop nie.
  • Kom ons onthou wat Christus vir ons gedoen het en vier dat ons ‘n Verlosser het.

Gebed: Vader, ons wil nie soos die mensdom wees wat U verwerp het nie, U die grootste geskenk wat ooit aan die mensdom geskenk was. Ons open ons harte en ontvang U opnuut in ons lewens. Ons sê: ‘Kom in, kom in ons harte en lewens in’. Amen.

www.alivetogod.com

FRENCH

www.alivetogod.com

Advertisements