Alive To God – Daily Thought


ENGLISH

John 11:25

‘I am the resurrection and the life. Anyone who believes in Me will live, even after dying.’

  • The Lord offers us the possibility of eternal life.
  • We can find this life and His resurrection power in what He did for us on the cross.
  • Sin and death may have been our only alternative, but He brought us life.
  • Let us not settle for anything less than His life in our lives.

Prayer: Lord, thank You that You are the resurrection and the life. I receive Your life into my life, and I declare that I believe in You and therefore I will LIVE. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Johannes 11:25

‘…: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;’

  • Die Here bied ons die moontlikheid van die ewige lewe.
  • Ons kan hierdie lewe en Sy opstandingskrag vind in wat Hy vir ons op die kruis gedoen het.
  • Sonde en die dood mag ons enigste alternatief gewees het, maar Hy het vir ons lewe gebring.
  • Laat ons met niks minder as Sy lewe in ons lewe tevrede wees nie.

Gebed: Vader, dankie dat U die opstanding en die lewe is. Ek ontvang U lewe in my lewe, en ek verklaar dat ek in U glo en daarom sal ek LEWE. Amen.

www.alivetogod.com

FRENCH

www.alivetogod.com

Advertisements