Alive To God – Daily Thought

DW22JUL16

ENGLISH

Matthew 10:30

‘And the very hairs on your head are all numbered.’

  • You are valuable and precious to the Lord.
  • He is intimately aware of every detail that concerns you.
  • If He counts the hairs on your head, surely He will not overlook your concerns.
  • The all-wise, all-knowing God loves and cares for you.

Prayer: Lord, thank You for Your great and awesome love for me. I rejoice in the knowledge that because You love me You will take care of me. I will therefore rest in You and I will not be fearful. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Matthéüs 10:30

‘En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel.’

  • Jy is vir die Here waardevol en kosbaar.
  • Hy is intiem bewus van elke besonderheid wat jou raak.
  • As Hy die hare op jou hoof tel, dan sal Hy sekerlik nie jou bekommernisse nalaat nie.
  • Die aller-wyse, aller-wetende God het jou lief en sorg vir jou.

Gebed: Vader, dankie vir U groot en wonderbare liefde vir my. Ek is verheug in die wete dat omdat U my lief het sal U vir my sorg. Ek sal dus in U rus en ek sal nie bevrees wees nie. Amen.

ONTVANG DIE DAAGLIKSE BOODSKAP VIA WHATSAPP: Stuur `n WhatsApp boodskap na 079 685 5039 en noem dat jy die daaglikse Woord graag in Afrikaans sal wil ontvang. Stoor dan ook dié nommer op jou selfoon. Hierdie is `n gratis diens wat ons aanbied.

www.alivetogod.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: