Alive To God – Daily Thought

DW26JUL16

ENGLISH

Proverbs 16:7

‘When a man’s ways please the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him.’

  • Did you realise that the way you live your life can be pleasing to the Lord?
  • The rewards of living a life that pleases God are great.
  • In fact, living a God-pleasing life brings blessing and favour on our lives.
  • When we live in this way we can even expect to see miracles.

Prayer: Lord, I choose to live my life in such a way that it brings honour and glory to You. Work on my behalf, I pray, and may I see the miracles that You have planned for me. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Spreuke 16:7

‘As die Here behae het in die weë van ‘n man, dan laat Hy selfs sy vyande met hom vrede hou.’

  • Het jy geweet dat die manier waarin jy jou lewe leef kan vir die Here aangenaam wees?
  • Die beloning van ‘n lewe wat vir God aangenaam is kan baie groot wees.
  • Feit is dat om ‘n lewe te lei wat God behaag bring seën en guns op ons lewens.
  • As ons so lewe kan ons selfs verwag om wonderwerke te sien.

Gebed: Vader, ek kies om my lewe so te leef dat dit eer en heerlikheid aan U bring. Werk namens my, dit bid ek, en mag ek die wonderwerke sien wat U vir my beplan het. Amen.

ONTVANG DIE DAAGLIKSE BOODSKAP VIA WHATSAPP: Stuur `n WhatsApp boodskap na 079 685 5039 en noem dat jy die daaglikse Woord graag in Afrikaans sal wil ontvang. Stoor dan ook dié nommer op jou selfoon. Hierdie is `n gratis diens wat ons aanbied.

www.alivetogod.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s