Alive To God – Daily Thought

DW08JUL16
ENGLISH

Genesis 1:14

Then God said, ‘Let lights appear in the sky to separate the day from the night. Let them be signs to mark the seasons, days, and years.’

  • With the Lord, nothing stays the same forever.
  • He never changes, but He brings change in the seasons of our lives.
  • No season was ever designed to last forever.
  • He will work in your situation and bring about His plan and purposes.

Prayer: Lord, it is a great comfort to know that I am not locked into one season for life. You will bring different seasons and times to pass, and I will see Your faithfulness in all of them. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Genesis 1:14

‘En God het gesê: Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag; en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae sowel as jare.’

  • Met die Here bly niks vir ewig dieselfde nie.
  • Hy verander nooit, maar Hy bring verandering in die seisoene van ons lewens.
  • Geen seisoen is ooit ontwerp om vir ewig te duur nie.
  • Hy sal in jou situasie werk en Sy plan en doel tot stand laat kom.

Gebed: Vader, dit is vir my ‘n wonderlike vertroosting om te weet dat ek nie lewenslank in een seisoen vasgevang sal bly nie. U sal verskillende seisoene en tye tot stand laat kom, en ek sal U getrouheid in hulle almal sien. Amen.

www.alivetogod.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s