Alive To God – Daily Thought

DW14JUL16
ENGLISH

Psalm 118:21

‘I give thanks to You, because You have answered me. You are my Saviour.’

 • You can expect the Lord to answer you when you call on Him.
 • As you call on Him, you can look forward to rejoicing because of His answer.
 • He is your mighty, able and powerful Saviour.
 • You will still give thanks for the answers He will provide!

Prayer: Lord, thank You for the wonderful way in which You gently lead me each day of my life. I rejoice in the answers you have provided and I continue to trust You in my areas of challenge, knowing that You will answer me. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 118:21

‘Ek wil U loof, omdat U my verhoor het en my tot heil geword het.’

 • Jy kan verwag dat die Here jou sal antwoord wanneer jy Hom aanroep.
 • Wanneer jy Hom aanroep kan jy uitsien daarna om verheug te wees omrede Sy antwoord.
 • Hy is jou almagtige, bekwame en kragtige Verlosser.
 • Jy sal nog dankbaar wees vir die antwoorde wat Hy sal voorsien!

Gebed: Vader, dank U vir die wonderlike manier waarin U my sorgvuldig elke dag van my lewe lei. Ek verheug my in die antwoorde wat U voorsien het en ek hou aan om U te vertrou in al my uitdagings, wetende dat U my sal antwoord. Amen.

 

www.alivetogod.com

 SPANISH

Salmo 118:21

“¡Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación!”

 • Puedes esperar que el Señor te responda cuando lo llamas.
 • Cuando lo llames, puedes esperar con regocijo porque Él responderá.
 • Él es magnífico, capaz y poderoso Salvador.
 • Incluso darás gracias por sus respuestas, porque Él proveerá!

Oración: Señor, gracias por la manera maravillosa en que gentilmente me guías cada día de mi vida. Me regocijo con tus respuestas y sigo confiando en Ti en esas áreas de desafíos, sabiendo que Tú me responderás. Amén.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: