Alive To God – Daily Thought

dw03oct16
ENGLISH

Romans 8:37

‘No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us.’

 • There are many things that can make us feel insecure or bring doubt.
 • But we can live with divine certainty in our lives on a daily basis.
 • The main reason is simply because we are greatly loved by God.
 • In His great love, He comes and makes us more than conquerors.

Prayer: Lord, thank You for Your great love for me. I am loved by my Heavenly Father and because of this great love, I have nothing to fear and I can be a conqueror regardless of the situation. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Romeine 8:37

‘Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.’

 • Daar is baie dinge wat ons onseker kan laat voel of wat vir ons sal laat twyfel.
 • Maar ons kan daagliks met goddelike sekerheid lewe.
 • Die hoof rede hiervoor is eenvoudig omdat God ons waarlik lief het.
 • In Sy groot liefde kom Hy en maak ons meer as oorwinnaars.

Gebed: Vader, dankie vir U groot liefde vir my.  My Hemelse Vader het my lief en daarom het ek niks om te vrees nie en kan ek ‘n oorwinnaar wees ongeag die situasie.  Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Romanos 8:37

“Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.”

 • Hay muchas cosas que nos pueden hacer sentir inseguros, o traernos dudas.
 • Pero podemos tener una seguridad divina en nuestra vida diaria.
 • La principal razón es simplemente porque somos muy amados por Dios.
 • En Su gran amor, Él viene y nos hace más que vencedores.

Oración: Señor, gracias por Tu gran amor. Soy amada por mi Padre Celestial y debido a Su gran amor no le temo a nada y puedo salir airoso en cualquier situación. Amén.

www.alivetogod.com