Alive To God – Daily Thought

dw28oct16

ENGLISH

2 Samuel 22:34

‘He makes me as surefooted as a deer, enabling me to stand on mountain heights.’

  • Do you realise that the Lord has certain ‘mountain heights’ in store for you?
  • We do face valleys in the course of life.
  • Valleys were never meant to last forever, mountain heights are reserved for you.
  • May He make you steps sure and secure and bring you to that place!

Prayer: Lord, thank You for the wonderful things that You have in store for me. May each step I take be in line with Your plans and purposes for my life. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

2 Samuel 22:34

‘Hy maak my voete soos die van herte en laat my staan op my hoogtes.’

  • Besef jy dat die Here sekere ‘hoë berge’ vir jou voorberei het?
  • In die lewe kom ons wel valleie teë.
  • Valleie was nooit bedoel om vir ewig voort te duur nie, hoë plekke word vir jou voorberei.
  • Mag Hy jou treë seker en sekuur maak en jou baie daardie plek bring!

Gebed: Vader, dankie vir die wonderlike dinge wat U vir my voorberei het. Mag elke tree wat ek gee in lyn wees met U planne en doel vir my lewe. Amen.

 

www.alivetogod.com