Alive To God – Daily Thought

dw13oct16
ENGLISH

Psalm 18:17

โ€˜He (The Lord) delivered me from my strong enemy, and from those who hated me, for they were too mighty for me.โ€™

  • Divine intervention is something the Lord wants to do for us.
  • When we feel overwhelmed and the battle is too much, then let us remember Him.
  • He is the great deliverer.
  • He is the mighty God who is strong to save and able to do what we cannot do.

Prayer: Lord, thank You that You are my deliverer. When the pressures of life seem to crowd my life, I will remember that there is One who is mightier than all else. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 18:18

โ€˜Hy (die Here)het my verlos van my magtige vyand en van my haters, omdat hulle te sterk was vir my.โ€™

  • Goddelike tussentrede is iets wat die Here vir ons wil doen.
  • Wanneer ons oorweldig voel en die stryd te veel raak, kom ons onthou Hom.
  • Hy is die groot verlosser.
  • Hy is die almagtige God wie kragtig is om te red en kan doen wat ons nie kan nie.

Gebed: Vader, dankie dat U my verlosser is. Wanneer die druk van die lewe my lewe oorweldig, sal ek onhou dat daar Een is wat magtiger is as alle ander dinge. Amen.

 

www.alivetogod.com