Alive To God – Daily Thought

dw04oct16
ENGLISH

Romans 8:35

‘Can anything ever separate us from Christ’s love?’

 • This is a rhetorical question, because the answer is clear, nothing!
 • No one can pluck you or snatch you out of His hand.
 • He will never let go of you nor will He ever release His hold on you.
 • His love and our eternal connection to it, is our ever-lasting security.

Prayer: Lord, thank You that nothing and no one will ever be able to separate me form You great love for me. This is my foundation and this is my security, all because of Your goodness towards me. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Romeine 8:35

‘Wie sal ons skei van die liefde van Christus – verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard?’

 • Hierdie is ‘n retoriese vraag, want die antwoord is duidelik, niks!
 • Niemand kan jou uit Sy hand ruk nie.
 • Hy sal jou nooit laat los nie en Hy sal Sy houvas op jou nooit verslap nie.
 • Sy liefde en ons ewige verbinding daarmee is ons ewige sekuriteit.

Gebed: Vader, dankie dat niks en niemand my ooit van U groot liefde vir my sal kan skei nie. Dit is my fondasie en dit is my sekuriteit, alles as gevolg van U goedheid teenoor my. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Romanos 8:35

“¿Quién nos apartará del amor de Cristo?”

 • Esta es una pregunta retórica, porque la respuesta está muy clara: ¡Nada!
 • Nada puede arrancarte de Su mano.
 • Nunca te dejará caer y nunca aflojara la mano que te sujeta.
 • Su amor, y nuestra eterna conexión, es nuestra seguridad que perdura.

Oración: Señor, gracias porque nada puede alejarme de Tu gran amor por mí. Este es el fundamento de mi seguridad, y todo debido a tu gran misericordia para mí. Amén.

www.alivetogod.com