Alive To God – Daily Thought

dw05oct16
ENGLISH

2 Corinthians 4:7

‘We now have this light shining in our hearts, but we ourselves are like fragile clay jars containing this great treasure. This makes it clear that our great power is from God, not from ourselves.’

  • The Lord has placed within each one of us something that makes us different.
  • We ourselves are weak and fragile, like clay pots.
  • When our weakness and His strength are combined something wonderful happens.
  • His light in our hearts shows others that HE is a living reality.

Prayer: Lord, thank You for the great treasure that You have placed within me. May my light shine before all people so that they will see You and give glory to you. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

2 Korinthiërs 4:7

‘Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortrefflikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie.’

  • Die Here het iets in elkeen van ons geplaas, iets wat ons verskillend maak.
  • Ons, op ons eie, is swak en broos, soos erdekruike.
  • Wanneer ons swakheid met Sy krag gekombineer word gebeur iets wonderliks.
  • Sy lig in ons harte wys aan ander dat HY ‘n lewende realiteit is.

Gebed: Vader, dankie vir die groot skat wat U binne my geplaas het. Mag my lig voor alle mense skyn sodat hulle U sal sien en heerlikheid aan U sal gee. Amen.

 

www.alivetogod.com