Alive To God – Daily Thought

dw14oct16
ENGLISH

Psalm 18:16

‘He reached down from on high and took hold of me; He drew me out of deep waters.’

  • This verse is a beautiful picture of what the Lord wants to do for us.
  • When Peter was sinking, the Lord stretched out His hand and caught hold of him.
  • He is able to draw us out of the floods which can overwhelm us.
  • Let Him TAKE HOLD of you today and never let go of His hand.

Prayer: Lord, thank You that You are the One who can ‘take hold’ of me. You are also the One who knows what I am facing and You can pull me out of any deep waters I face. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 18:17

‘Hy het uit die hoogte sy hand uitgestrek, Hy het my gegryp, Hy het my uit groot waters getrek.’

  • Hierdie vers is ‘n pragtige skets van wat die Here vir ons wil doen.
  • Toe Petrus begin sink het, het die Here Sy hand uitgestrek en hom gegryp.
  • Hy kan ons uitruk uit die vloed wat ons kan oorweldig.
  • Laat Hom toe om jou vandag VAS TE GRYP en moet dan nooit weer Sy hand los nie.

Gebed: Vader, dankie dat U die Een is wat my kan ‘vasgryp’. U is ook die Een wat weet waardeur ek worstel en U kan my uittrek uit die diep waters waarin ek verkeer. Amen.

 

www.alivetogod.com