Alive To God – Daily Thought

dw18oct16
ENGLISH

Psalm 119:90

‘Your faithfulness extends to every generation, as enduring as the earth you created.’

  • The faithfulness of the Lord continues in perpetuity.
  • He was faithful to the people in the Bible and He is faithful to us today.
  • No one is excluded or left out when it comes to His faithfulness.
  • He is faithful to you and He will be faithful to those who follow you.

Prayer: Lord, thank You that I can know Your faithfulness each and every day. It is Your faithfulness that gives me strength for today and bright hope for tomorrow. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 119:90

‘U trou is van geslag tot geslag, U het die aarde bevestig, en dit bly staan.’

  • Die getrouheid van die Here hou aan tot in ewigheid.
  • Hy was getrou aan die mense in die Bybel en Hy is vandag nog getrou aan ons.
  • Niemand word uitgesluit wanneer dit Sy getrouheid aangaan nie.
  • Hy is getrou aan jou en Hy sal aan die wat na jou kom ook getrou wees.

Gebed: Vader, dankie dat ek U getrouheid elke dag kan ken. Dit is U getrouheid wat my krag gee vir vandag en blink hoop vir môre. Amen.

 

www.alivetogod.com