Alive To God – Daily Thought

dw21oct16

ENGLISH

Deuteronomy 1:31

‘…you saw how the LORD your God carried you, as a father carries his son, all the way you went until you reached this place.’

 • The Lord wants to come and lift you up and carry you.
 • He knows where He is taking you on this journey of life.
 • He will carry you every step of the way as you rest in His arms.
 • Don’t be discouraged and don’t despair, He will carry you.

Prayer: Lord, I pray that You will come and lift me up into Your mighty arms. I ask you to carry and sustain me and bring me to the place that You have prepared for me. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Deuteronòmium 1:31

‘…., waar jy gesien het hoe die HERE jou God jou gedra het soos ‘n man sy seun dra, op die hele pad wat julle getrek het, totdat julle tot by hierdie plek gekom het.’

 • Die Here wil kom en jou optel en jou dra.
 • Hy weet waarheen Hy jou neem op hierdie reis van die lewe.
 • Hy sal jou elke tree van die pad dra terwyl jy in Sy arms rus.
 • Moenie moedeloos wees nie en moenie twyfel nie, Hy sal jou dra.

Gebed: Vader, ek bid dat U my in U magtige arms sal kom optel. Ek vra dat U my sal dra en onderhou en my sal bring op die plek wat U vir my voorberei het.  Amen.

 

www.alivetogod.com

SPANISH

Deuteronomio 1:31

“…ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo, por todo el camino que han recorrido, hasta llegar a este lugar.”

 • El Señor quiere venir y cargarte.
 • Él sabe hacia dónde te lleva en este viaje de la vida.
 • Él te llevará en cada paso, mientras que tú descansas en sus brazos.
 • No te descorazones ni te desesperes. Él te llevará.

Oración: Señor, oro para que Tú vengas y me levantes en tus poderosos brazos. Te pido que me cargues, que me sostengas y que me lleves a ese lugar que tienes preparado para mí. Amén.

 

www.alivetogod.com