Alive To God – Daily Thought


ENGLISH

Psalm 32:8

The LORD says, ‘I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you.’

 • Look at all the wonderful things that the Lord wants to do for you.
 • He wants to guide you along the best route.
 • He wants to advise you and give you the best wisdom available to mankind.
 • He promises to watch over you and in the process make His presence real.

Prayer: Lord, I pray that You will come and lead and guide me. Give me the wisdom that I need and watch over and protect me. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 32:8

‘Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees.’

 • Kyk na al die wonderlike dinge wat die Here vir jou wil doen.
 • Hy wil jou lei langs die beste roete.
 • Hy wil jou advies gee en vir jou die beste wysheid gee wat vir die mensdom beskikbaar is.
 • Hy belowe om oor jou te waak en om in die proses Sy teenwoordigheid werklik te maak.

Gebed: Vader, ek bid dat U sal kom en my lei en rig. Gee my die wysheid wat ek nodig het en waak oor my en beskerm my. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Salmo 32:8

“El Señor dice: Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir; yo te daré consejos y velaré por ti.”

 • Mira todas las cosas maravillosas que el Señor quiere hacer por ti.
 • Él quiere guiarte a través del mejor camino.
 • Quiere instruirte y darte el mejor consejo posible.
 • Él promete cuidarte y en el proceso, mostrarse real para ti, revelarse.

Oración: Señor, oro para que vengas y me guíes. Dame la sabiduría que necesito y cuídame, protégeme. Amén.

www.alivetogod.com

FRENCH

Psaumes 32:8

‘Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi.’

 • Regardes à toutes ces merveilleuses choses que le Seigneur veut faire pour toi.
 • Il veut te guider le long du meilleur itinéraire.
 • Il veut te conseiller et te donner la meilleure sagesse disponible pour l’humanité.
 • Il promet de veiller sur toi et de rendre Sa présence réelle.

Prière: Seigneur, je Te prie de venir et de me guider. Donne-moi la sagesse dont j’ai besoin et veille sur moi et protège-moi. Amen.

www.alivetogod.com

PILIPINO

Psalm 32:8

Sinabi ng Panginoon, ‘Akin kitang gagabayan sa pinakamahusay na daraanan sa iyong buhay. Akin kitang papayuhan at babantayan palagi.’

 • Tignan ang mga kamanghamanghang mga bagay na gusot gawin ng Panginoon para sa iyo.
 • Nais Niyang ikaw ay gabayan sa pinakamahysay na daan.
 • Nais Niyang ikaw ay payuhan at bigyan ng pinakamahusay na dunong na maaring matamo sa sangkatauhan.
 • Kanyang ipinangako na tignan ikaw at sa gayung paraan ay makita mo na Siya ay totoong nasa piling mo.

Dasal: Panginoon, aking dasal na Ikaw ay dumating, mamuno at magpatnubay sa akin. Bigyan mo ako ng karunungan na aking kailangan at tignan mo ako at ipagtanggol ako. Amen.

www.alivetogod.com

HINDI

भजन 32:8

यहोवा कहता है, ‘मैं आपको अपने जीवन के लिए सबसे अच्छे मार्ग के साथ मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको सलाह दूंगा और आप पर निगरानी रखूंगा। ‘

 • उन सभी अद्भुत चीजों को देखो जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहते हैं।
 • वह आपको सबसे अच्छे मार्ग के साथ मार्गदर्शन करना चाहता है।
 • वह आपको सलाह देना चाहता है और आपको मानव जाति के लिए सबसे अच्छा ज्ञान प्रदान करना चाहता है।
 • वह आप पर निगरानी करने का वादा करता है और इस प्रक्रिया में उसकी उपस्थिति असली बना देता है।

प्रार्थना: परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आएंगे और मुझे मार्गदर्शन करेंगे। मुझे वह ज्ञान दें जो मुझे चाहिए और मेरी रक्षा करें। आमीन।

www.alivetogod.com