Alive To God – Daily Thought

DW04MARCH16

ENGLISH

1 Timothy 6:17b

‘Instead, they should place their confidence in God who richly provides us with everything to enjoy.’

  • Each day we should place our confidence in the Lord.
  • He is the provider of every good and perfect gift.
  • Each day is a gift and each day has been provided for us to enjoy.
  • His beauty can be seen all around us, if we will just take the time to enjoy it!

Prayer: Lord, I place my confidence in You today. Thank you for all the things that You have richly provided for me to enjoy. Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

1 Timôtheüs 6:17b

…., maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet;’

  • Ons moet elke dag op God vertrou.
  • Hy voorsien elke goeie en perfekte gawe.
  • Elke dag is ‘n gawe en elke dag is voorsien vir ons om te geniet.
  • Sy prag kan oral om ons gesien word as ons net die tyd gebruik om dit te geniet!

Gebed: Vader, Ek plaas my vertroue vandag op U. Dankie vir al die dinge wat U so ryklik voorsien vir my om te geniet. Amen

www.alivetogod.com