Alive To God – Daily Thought

Psalm 130:5 ‘I wait for the LORD, my whole being waits, and in His word I put my hope.’
Psalm 130:5
‘I wait for the LORD, my whole being waits, and in His word I put my hope.’

ENGLISH

Psalm 130:5

‘I wait for the LORD, my whole being waits, and in His word I put my hope.’

  • HE should be the source of everything we long for or hold dear.
  • As we live our lives dependent on Him we will find the strength we need.
  • Every aspect of our lives should be counting on Him for the answers we need.
  • As the branch depends on the vine, let us live in dependence on Him.

Prayer: Lord, I look to You, and with my ‘whole being’ I rely and depend on You. My hope and my confidence is found in You and in You alone. Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 130:5

Ek wag op die HERE; my siel wag, en ek hoop op sy woord.’

  • HY moet die bron wees van alles waarvoor ons verlang of wat vir ons kosbaar is.
  • Wanneer ons, ons lewens lewe deur op Hom te vertrou sal ons die krag vind wat ons nodig het.
  • Ons moet op Hom reken vir die antwoorde wat ons nodig het in elke aspek van ons lewens.
  • Soos die loot reken op die wynstok, kom ons lewe in afhanklikhid van Hom.

Gbed: Vader, Ek reken op U en met my hele wese maak ek op U staat. My hoop en my vertroue vind ek in U en alleenlik in U. Amen

www.alivetogod.com