Alive To God – Daily Thought

DW09MAR16

ENGLISH

Psalm 104:2

‘The LORD wraps Himself in light as with a garment; He stretches out the heavens like a tent.’

 • Sometimes we have to remind ourselves about how great God is.
 • Your help comes from the Lord who stretches out the heavens like a tent.
 • Even the universe in which you live is something He created.
 • Remember, He is all you need, He is eternal and abounding in mercy.

Prayer: Lord, what a joy it is to know that I can live under the heavens that You have stretched out like a tent above me. Truly You are a great and a wonderful Father. Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 104:2

“wat Uself omhul met die lig soos met ‘n kleed, Wat die hemel uitspan soos ‘n tentdoek;”

 • Soms moet ons onself herinner hoe groot God is.
 • Jou hulp kom van die Here wat die hemel uitspan soos ‘n tentdoek.
 • Selfs die wêreld waarin jy leef is iets wat Hy geskep het.
 • Onthou, Hy is alles wat jy nodig het. Hy is ewig en het oorvloedige genade.

Gebed: Vader, wat ‘n vreugde is dit nie om te weet dat ek kan lewe onder die hemel wat U soos ‘n tendoek bokant my uitgespan het. Waarlik U is ‘n groot en wonderbare Vader. Amen

www.alivetogod.com

SPANISH

Salmo 104:2

“Te cubres de luz como con un manto; extiendes los cielos como un velo.”

 • Algunas veces, tenemos que recordar cuán grande es Dios.
 • Tu ayuda proviene de Dios quien extiende los cielos como un velo.
 • Inclusive el universo en el cual vives ha sido creado por Él.
 • Recuerda, Él es todo lo que necesitas. Es eterno y abunda en compasión.

Oración: Señor, qué alegría me da saber que puedo vivir bajo los cielos que Tú has extendido como un velo sobre mí. Realmente eres un gran y maravilloso Padre. Amén.