Alive To God – Daily Thought

beautiful woman with colorful balloons outside

ENGLISH

Isaiah 53:5

‘He was wounded for our transgressions, He was crushed for our wickedness [our sin, our injustice, our wrongdoing]; the punishment [required] for our well-being fell on Him, and by His stripes (wounds) we are healed.’

 • Our Lord was wounded, crushed and punished so that we can be free.
 • He took the punishment that we deserved.
 • The result is that we can be forgiven and be set free from sin.
 • We no longer need to ashamed but we can be His sons and daughters.

Prayer: Lord, thank You for the price that You paid so that I can be free. I remember this great sacrifice and I remain eternally grateful. Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Jesaja 53:5

“Maar Hy is terwille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.”

 • Ons Here was gewond, verbrysel en gestraf sodat ons kan vry wees.
 • Hy het die straf gedra wat ons verdien het.
 • Daarom kan ons vergewe word en vrygestel word van sonde.
 • Ons hoef nie meer beskaamd te wees nie maar ons kan Sy seuns en dogters wees.

Gebed: Vader, dankie vir die prys wat U betaal het sodat ek kan vry wees. Ek onthou hierdie  groot offer en ek bly vir ewig dankbaar. Amen

www.alivetogod.com

SPANISH

Isaías 53:5

Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados.”

 • Nuestro Señor fue herido, molido y castigado para que nosotros pudiéramos ser libres.
 • Él tomó el castigo que nosotros merecíamos.
 • El resultado es que nosotros somos perdonados y liberados del pecado.
 • Ya no tenemos que sentir vergüenza porque podemos ser llamados sus hijos e hijas.

Oración: Señor, gracias por el precio que Tú has pagado para que yo pudiera ser libre. Recuerdo tu enorme sacrificio y quedaré agradecido por toda la eternidad. Amén.